Etusivulle

In English

Opiskelijoille

Opiskelemaan yliopistoon

Tiedekunnat ja laitokset
Kirjasto

Haku


Kajaanin yliopistokeskus

Etusivulle

Avoin yliopisto Kajaani
   Yhteystiedot
   Ilmoittautuminen opetukseen
   Kurssin peruminen
   Kirjatenttiin ilmoittautuminen
   Rästitenttiin ilmoittautuminen
   Todistuspyyntö
   Maksut
   Korvaavuushakemus
      (ks. korvaavuus )
   Väylä tutkinto-opiskelijaksi

   Opintorekisteripalvelut
   WebOodi
   Optima ympäristö
   Tietokoneiden käyttölupahakemus

   Tenttiminen 
   Opetuksen eettiset ohjeet

> Oulun yliopiston avoin yliopisto
   > Opinto-opas 2013-2014
   > Studia generalia -luennot
> Kysely yliopisto-opintojen
   loppuunsaattamistarpeesta

> Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

avoinyo.kajaani(at)oulu.fi

KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS
Avoin yliopisto

Oulun yliopiston eri tiedekuntien ja Kajaanin opettajankoulutus-yksikön tutkintovaatimusten mukainen avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto on koulutuksellista tasa-arvoa edistävä opintojärjestelmä, joka on kaikille avoin iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus ja opintosuoritukset vastaavat laadultaan ja tasoltaan yliopiston perusopetukselle asetettuja vaatimuksia. Opetusmuotoja ovat lähiopetus, etä- ja monimuoto-opetus sekä itseopiskelu. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Osallistuminen opetukseen voi olla sivistävä, täydennyskoulutustarve tai yliopistotutkintoon tähtäävä. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot saa pääsääntöisesti hyväksiluettua myöhemmin esim. yliopistotutkintoon.

Yhteystiedot

Tentit
Kaikkiin tentteihin tulee ilmoittautua 10 päivää ennen tenttiä seuraavassa linkissä!

Lukuvuoden 2013-2014 rästitenttipäivät ovat: to 19.9.2013, to 12.12.2013, 20.2.2014, 12.6.2014 klo 17-20. Rästitentteihin on ilmoittauduttava 10 päivää ennen seuraavalla verkkolomakkeella http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/10456.

Kirjaston käytön ja etäkäytön koulutuksia
Ke 11.9.2013 klo 17.00-19.00 kirjastonkäytön opetus on seurattavissa ACP:llä http://connectpro.oulu.fi/kajo. Kirjaudu vieraana omalla nimelläsi ja kokeile hyvissä ajoin yhteyden toimivuus.

Kajaanin avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään tarvittaessa kirjastonkäytön koulutuksia Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastolla, Ketunpolku 3, Tieto 1, Tietokeskus.
Paikallisesta koulutuksesta kysy avoinyo.kajaani(at)oulu.fi tai 040 727 6197

 

 Ennakkotietoa lukuvuonna 2014-2015 järjestettävästä opetuksesta

 

Opetustarjonta 2013-2014

Arvosanakokonaisuuksista voit suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Alla olevia opintoja klikkaamalla pääset katsomaan opintojen ja yksittäisten kurssien sisällöt.

Kasvatustieteet

Esi- ja alkuopetus 25 op, ilm. 2.9.2013
Liikunta 25 op, ilm. 23.9.2013
Tekstiilityö 25 op, ilm. 4.10.2013

Luonnontieteet

Matkailu ja kulttuuri (3 op) - ay790318A, ilm. 3.3.2014
Eksogeeniset prosessit (4op), ilm. 6.9.2013
Tietojenkäsittelytiede 25 op, ilm. 11.9.2013
Ympäristönsuojelun perusteet 25op, ilm. 16.9.2013
Matkailumaantiede 22 op, ilm. 13.9.2013
Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1a (4 op), ilm. 6.9.2013
Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 1b (4 op), ilm. 18.10.2013
Johdatus historialliseen geologiaan ja Suomen maaperägeologiaan (2 op), ilm. 31.1.2014

Kieli- ja viestintäopinnot

Toinen kotimainen kieli (Hoitotiede ja terveyshallintotieteet) (3 op), ilm. 17.3.2014
Kirjallisen viestinnän perusteet (2-3 op), ilm. 7.4.2014
Puheviestintä (2-3 op), ilm. 31.3.2014
Vieras kieli (englanti (3 op), ilm. 14.10.2013

Taloustieteet

Johtajuus ja muutos (5 op), ilm. 7.1.2014
Henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op), ilm. 3.3.2014
Strategiakäytänteet (5 op), ilm. 22.4.2014
Johtaminen 25 op, ilm. 13.9.2013

Humanistiset tieteet

Suomen historian perusteet (4 op), ilm. 9.9.2013
Suomen aatehistoria ja tieteenhistoria (2 op), ilm. 4.11.2013
Tiede, aate, maailmankuva (3 op), ilm. 17.2.2014
Historiankirjoituksen historia (2 op), ilm. 31.3.2014

Tietojenkäsittelytiede (25op)

Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet (6 op), ilm. ke 22.1.2014
Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä (4 op), ilm. 5.3.2014
Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet (5 op), ilm. 14.4.2014

Tekniset tieteet

Sisustussuunnittelu (5 op), ilm. 8.3.2014

Terveystieteet

Hoitotiede 25 op, ilm. 9.9.2013
Terveyshallintotiede 25 op, ilm. 6.9.2013
Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet (5 op), ilm. 10.3.2014
Esteettömyys I (5 op), ilm. 11.4.2014

 

Linkkejä:
Avoin yliopisto Suomessa


Kajaanin yliopistokeskus


Sivun alkuun