Etusivulle

In English

Opiskelijoille

Opiskelemaan yliopistoon

Tiedekunnat ja laitokset
Kirjasto

Haku


Kajaanin yliopistokeskus

Etusivulle

AIKOPAn tutkimus
     Julkaisut
         Working papers
         Research reports
         Lönnrot-instituutin
          julkaisuja -sarja

         Muut julkaisut

   

Kartat
Linkit
Haku

Palaute ja tiedustelut

puh. (08) 632 4611 (vaihde)
faksi (08) 632 4631
PL 51 (Seminaarinkatu 2)
87101 Kajaani

KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS
Lönnrot-instituutin julkaisut

Lönnrot-instituutin ja Elias Lönnrot -projektin julkaisut

Lönnrot-instituutin julkaisuja

 1. Räisänen, Alpo (2001). Oulujärven ympäristön murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 16. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 809. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 1. Helsinki – Kajaani. 374 s. ISBN 951-746-248-4.

 2. Rytkölä, Heikki (2001). Kainuun ja Karjalan parantaja, Elias Lönnrotin Kajaanin-aika. Historian tutkimuksia – Studies in History 18. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 2. Kajaani. 548 s. ISBN 951-708-716-0.

 3. Rytkölä, Heikki (2002). Mit' itket ihana koivu – Hövelö, Polvila ja Elias Lönnrotin kaupunkitalo suojelupyrkimyksen kohteena. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 3. Kajaani. 90 s. ISBN 951-98272-5-0.

 4. Rytkölä, Heikki (2002). Huhtikuun yhdeksäs. Kirjoituksia Elias Lönnrotin 200-vuotisjuhlavuonna. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 4. Kajaani. 61 s. + värikuvaliite. ISBN 951-98272-6-9.

 5. Heikkinen, Reijo (2002). Ärjä – Oulujärven helmi. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 5. Kajaani. 216 s. ISBN 951-98272-7-7.

 6. Reskalenko, Kirsti (2003). Historiallinen jatkuvuus ja rakennussuojelu Venäjällä vuosina 1978–2000 – Esimerkkinä Vanha Pihkova I-II.. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 6. Kajaani. I osa 237 s. ja II osa 367 s. ISBN 951-98272-8-5 (koko teos).

 7. Heikkinen, Reijo (2003). Paltaniemi – Myyttistä menneisyyttä ja kulttuurikuvia. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 7. Kajaani. 182 s. ISBN 952-5492-00-1.

 8. Heikkinen, Reijo (2003). Aavoja ja vaaroja – Eino Leino ja kotiseutu. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 8. Kajaani. 222 s. ISBN 952-5492-01-X

 9. Rytkölä, Heikki (2005). Karjala Kainuussa – Rajakylien vaiheita 1700-luvun lopulta 1920-luvulle. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 9. Kajaani. 416 s. ISBN 952-5492-02-8 (Lönnrot-instituutti, 952-99544-0-9 (Oulun historiaseura).

 10. Jouni Ponnikas, Verna Mustonen & Sirpa Korhonen (2008). Ristiriidoista luottamukseen. Metsähallituksen Ylä-Lapin osallistavan suunnittelun arviointi. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 10. Kajaani. 72 s. ISBN 978-951-42-8729-9.

 11. Rytkölä Heikki (2009). Viimeinen koti. Venäjän Pohjois-Karjalan kyläkalmistojen kuva. Oulun yliopisto. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 11. Kajaani. 349 s. ISBN 978-951-42-9072-5.

 12. Korhonen, Sirpa (toim.) (2009). Kaikkien yhteinen kampus. Kajaanin yliopistokeskuksen tiedepäivä 2008. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 12. Kajaani. 88 s. ISBN 978-951-42-9192-0.

 13. Heikki Häkkilä ja Pekka Kauppila (2009). Rukan ja Vuokatin matkailukeskusten sosioekonomiset piirteet paikkatietonäkökulmasta. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 13. Kajaani. 53 s. ISBN 978-951-42-6081-0.


Elias Lönnrot -projektin julkaisuja

Heikkinen, Reijo (1998). Kulttuurin vainioilta ja korpisoilta. Kirjoituksia Kajaanin ja Kainuun kulttuurihistoriasta. Lönnrot-instituutti/Oulun yliopisto. Kajaani – Oulu. 206 s. ISBN 952-91-0180-5.

Heikkinen, Marjatta ja Reijo (toim.) (1999). Tie Vienaan. Akateemikko Pertti Virtarannan elämäntyölle omistettu muistojulkaisu. Lönnrot-instituutti/Oulun yliopisto. Kajaani – Oulu. 224 s. ISBN 951-98272-0-X.

Rannikko, Götha. (1999). Puukkolihaa, imellusvelliä ja muita evväitä – Ruokaperinnettä Kainuusta. Toim. Reima Rannikko. Oulun yliopisto/Lönnrot-instituutti. Kajaani – Oulu. 172 s. ISBN 951-98272-1-8.

Rytkölä, Heikki ja Heinänen, Hannu (toim.) (1999). Kultalähteen kahta puolta. Kainuun ja Karjalan vaiheita. Lönnrot-instituutti/Oulun yliopisto. Kajaani – Oulu. 144 s. ISBN 951-98-272-2-6.

Sulkala, Helena (toim.) (2000). Kieli- ja kulttuurikontaktit. Kielikontaktit – kieli ja kulttuuri päiväkodissa, koulussa ja opettajankoulutuksessa -seminaari 6.–7.5.1999. Oulu – Kajaani. 227 s. ISBN 951-98272-3-4.

Kovács, Ildikó (2000). Kiannon Punaisen viivan taustatekijöitä Kainuussa. Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti. Oulu – Kajaani. 84 s. ISBN 951-98272-4-2.

Sivun alkuun