Etusivulle

In English

Opiskelijoille

Opiskelemaan yliopistoon

Tiedekunnat ja laitokset
Kirjasto

Haku


Kajaanin yliopistokeskus

Etusivulle
      Tapahtumia
      Uutisia

Kartat
Linkit
Haku

Palaute ja tiedustelut


puh. (08) 632 4611 (vaihde)
faksi (08) 632 4631
PL 51 (Seminaarinkatu 2)
87101 Kajaani

KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS
Ajankohtaista

Väitöstilaisuus Kajaanin yliopistokeskuksessa 14.12.2007

Kajaanin opettajankoulutusyksikön vs. didaktiikan lehtori, kasvatustieteen maisteri Eija Heikkinen väittelee Kajaanin opettajankoulutusyksikön Martti Helan salissa perjantaina 14.12.2007 kello 12.00 aiheesta Täydennyskoulutus kainuulaisten opettajien käsitysten valossa. Continuing education in the light of the conceptions of teachers in Kainuu. Vastaväittäjänä toimii professori Kauko Hämäläinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Esko Kalaoja Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä.

Täydennyskoulutus – haastava tehtävä

Opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuu paljon odotuksia. Odotusten mukaan täydennyskoulutus antaa ja kehittää opettajan työssä tarvittavia oleellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Täydennyskoulutuksen nähdään myös tukevan ammatillista kehittymistä, työyhteisön ja koulun kehittämistä sekä lisäävän valmiuksia kohdata opettajan työn ongelmia. Täydennyskoulutuksen merkityksen tulisi näkyä myös opettajien käsitysten ja täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiinnostuksen positiivisena yhteytenä.

Väitöstutkimuksessa opettajien käsitykset ja täydennyskoulutukseen kohdistunut kiinnostus olivat heikosti ja vain osittain yhteydessä toisiinsa. Täydennyskoulutus ei näytä vastaavan siihen kohdistuviin odotuksiin. Koulutuskiinnostuksen kannalta merkittäviksi nousivat opettajan asenne koulutusta kohtaan, käsitys opettajuudesta ja erityisesti käsitys vuorovaikutuksen merkityksestä. Täydennyskoulutukseen kohdistuvassa kiinnostuksessa oli erotettavissa kolme erilaista suuntautuneisuutta: koulutus-, kehittymis- ja ei-koulutussuuntautuneisuus. Tutkituista käsityksistä vain käsitys opettajuudesta oli yhteydessä koulutuskiinnostukseen. Mitä merkityksellisempänä opettajat pitivät vuorovaikutusta, sitä suurempaa kiinnostusta he ilmaisivat täydennyskoulutusta kohtaan. Kehittymissuuntautuneet opettajat puolestaan tarkastelivat ammatillista kehittymistä koulutussuuntautuneita opettajia laaja-alaisempana ilmiönä. Vuorovaikutuksen merkitys korostui kaikissa tutkituissa käsityksissä ja muodosti opettajuuden ytimen.

Tutkimuksen perusteella koulutus on entistä enemmän nähtävä prosessina, jonka lähtökohtana ja tavoitteena on koulutettavien käsitysten tiedostaminen ja muuttaminen. Vuorovaikutus opettajuuden ytimenä tulee huomioida opettajankoulutuksen sisällöissä ja toimintatavoissa. Täydennyskoulutuksen toimintamalleja tulee terävöittää. Ammatillisen kehittymisen tukemista on tarkasteltava laaja-alaisesti tarjoamalla osaamisen kehittämiseen monipuolisia toimintamuotoja täydennyskoulutuksen lisäksi.

 


Opettajankoulutusta Kajaanissa vuodesta 1900

Sivun alkuun